.

OGŁOSZENIE

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LUBSKO

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku, w ratuszu odbyło się podpisanie umowy na przebudowę ulic Przemysłowej i Sybiraków między Burmistrzem Lubska Lechem Jurkowskim a przedstawicielami firmy Tandem Sp. z o.o.: Henrykiem Jungiem i Piotrem Ciechanowiczem. W spotkaniu uczestniczyła również Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk, Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Iwona Poszwa oraz Prezes Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Roman Żaczyk.

Prace obejmować będą położenie wierzchniej warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki SMA kładzionej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego, wzmocnionej geosiatką zapobiegającą przenoszeniu spękań na nowe warstwy nawierzchni. Chodniki, zjazdy i parkingi zyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz nowe krawężniki. W celu poprawy odwodnienia jezdni zaprojektowano wpusty przykrawężnikowe. Wykonawca również dokona nasadzenia młodych drzew liściastych.

Zarząd Lubskich Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję aby w trakcie przebudowy nawierzchni ulic Przemysłowej i Sybiraków dokonać wymiany infrastruktury wodociągowej w postaci sieci, przyłączy, węzłów zasuwowych i hydrantowych. Podobne działania podjęto rok wcześniej z Powiatem Żarskim w ramach przebudowy ulic Emilii Plater i Bohaterów. Wspólne działania Lubskich Wodociągów i wykonawcy przebudowy drogi firmy Tandem mają na celu uniknięcie sytuacji, w której po kapitalnym remoncie drogi i uroczystym przecięciu wstęgi w krótkim czasie występują awarie i konieczność dewastacji nowych nawierzchni dróg i chodników. Remont nawierzchni dróg musimy rozpocząć od remontu tego co się pod tą nawierzchnią znajduje. Wymienione zostanie około trzech kilometrów sieci i przyłączy.

Niestety nie ma róży bez kolców. Zakres prac instalacyjnych został ujęty w harmonogramie robót od miesiąca sierpnia 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Tak długi zaplanowany okres pozwoli nam na przeprowadzenie prac instalacyjnych w sposób jak najmniej kolizyjny dla ruchu drogowego i dostawy wody dla mieszkańców ulic Przemysłowej i Sybiraków. W miesiącu sierpniu rozpoczniemy pracę na odcinku ulicy Przemysłowej od numeru 1 do numeru 28. Każdorazowe zamknięcia dopływu wody dla odbiorców będą dodatkowo zgłaszane przez pracowników LWiK bezpośrednio mieszkańcom na kilka dni przed planowanym zamknięciem. Przerwy w dostawie wody mogą trwać maksymalnie kilka godzin i będą ograniczone do minimum. W trakcie wykonywania prac pracownicy LWiK dołożą wszelkiej staranności aby niedogodności w dostawie wody dla mieszkańców i pozostałych naszych odbiorców były jak najmniej odczuwalne.

Prace związane z wymianą sieci i węzłów zasuwowych będą się również wiązały z krótkotrwałą przerwą w dostawie wody dla odbiorców z ulic przyległych do ul. Przemysłowej i Sybiraków. Informacje o planowanych zamknięciach będą każdorazowo dostarczone, na kilka dni wcześniej, osobnymi powiadomieniami, przez pracowników LWiK.

Przepraszając za utrudnienia, liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

Z poważaniem

Zarząd LWiK