Dla klienta Cennik usług Cennik usług
alt
 
Treść Uchwały nr III/ 10 /10 Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Lubsko.