UCHWAŁA NR XXI/105/15 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 25 listopad 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubsko

UCHWAŁA NR XXXVI/246/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubsko

UCHWAŁA NR XLVIII/311/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubsko

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Lubsko od dnia 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

plik do pobrania