Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-114/2018
data zamieszczenia: 18.04.2018  

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-67/2017
data zamieszczenia: 07.03.2017 

 

 

,,Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego’’
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TIU-501/2016
data zamieszczenia: 21.10.2016 


 

 

,,Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego’’
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 159319-2016
data zamieszczenia: 27.07.2016 


 

 

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 359754-2015
data zamieszczenia: 31.12.2015 

 
Więcej artykułów…