Dostawa i montaż przyrządów rejestrujących przepływy wody oraz zainstalowanie modułów radiowych wraz z oprogramowaniem

data zamieszczenia: 14.03.2019 r.


Zapytanie ofertowe
 

 

Wdrożenie e-usług dla ludności

data zamieszczenia: 17.01.2019 r.


Zapytanie ofertowe
 

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 618451-N-2018
data zamieszczenia: 18.09.2018 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-328/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wobec drobnych zmian, które wystąpiły we wzorze umowy oraz załączniku nr 1.
Zaszła konieczność wymiany w/w dokumentów.

 

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-114/2018
data zamieszczenia: 18.04.2018  

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-67/2017
data zamieszczenia: 07.03.2017 

 
Więcej artykułów…