OGŁOSZENIE

 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust.8 , podaje się do wiadomości, że z dniem 01-01-2017r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko oraz Jasień w miejscowości Budziechów od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.


TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę 

 

 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

Grupa 1

gospodarstwa domowe

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,12

 

4,45

2

Grupa 2

inni odbiorcy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,18

 

4,51

3

Grupa 3

przemysł spożywczy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,15

 

4,48


Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

 

 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

wszyscy odbiorcy usług

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków ( zł/m3)

10,66

11,51


ZARZĄD SPÓŁKI


 

UCHWAŁA NR XXI/105/15 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 25 listopad 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubsko

UCHWAŁA NR XXXVI/246/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubsko

UCHWAŁA NR XLVIII/311/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubsko

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Lubsko od dnia 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

plik do pobrania