W ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko" w latach 2010-2013 będą realizowane następujące zadania, których wnioskodawcą jest Gmina Lubsko, a przyszłym użytkownikiem "Lubskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubsku przy ul. Paderewskiego 20.

Więcej…

 

Zasadniczą przesłanką utworzenia nowej spółki jest realizacja na terenie Gminy Lubsko współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".

Więcej…

 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku została powołana nowa spółka "Lubskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

Więcej…

 
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Miejsca poboru próbki:

Ocena jakości wody - 24.05.2017