30 września br. w kawiarni Wenus w Lubsku odbyło się zebranie załogi LWiK Sp.z o.o. Spotkanie miało na celu przedstawienie pracownikom stanu organizacyjnego Spółki oraz jej sytuacji finansowej na obecny dzień. Przedstawiono również perspektywy rozwoju Spółki w świetle inwestycji realizowanych przez Gminę Lubsko oraz omówiono bieżące sprawy organizacyjne. W spotkaniu udział wziął burmistrz Lubska – Bogdan Bakalarz wraz ze współpracownikami.
 
         W środę 21 września br., gościliśmy w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków uczniów  klasy „6a” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im Bolesława Chrobrego wraz z wychowawcą Panią Joanną Bereźnicką.

Marcin Butkiewicz specjalista laborant MOŚ, zapoznał uczni
ów z etapami procesu                  oczyszczania ścieków:
 
  • transportem ścieków,
  • oczyszczaniem mechanicznym,
  • zastosowaniem komory przelewowej, 
  • oczyszczaniem chemicznym,
  • oczyszczaniem biologicznym,
  • odwadnianiem osadu.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie ;)
alt
alt

 
 
Miasto i Gmina Lubsko realizuje projekt pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".
W ramach tego projektu planuje się:
- budowę kolektorów ściekówych na terenach pozbawionych kanalizacji;
- renowację istniejącej kanalizacji;
- budowę przepompowni ścieków;
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubsku.
Rozstrzygnięto już wszystkie przetargi na wykonawców robót i usług.

Więcej…

 
      Ulewne deszcze od czterech lat są przyczyna okresowego zalewania pomieszczeń piwnicznych Lubskiego Domu Kultury w Lubsku.


Prezes Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Piotr Palcat 16 bm. zaprosił do siedziby LWiK:

Więcej…