Podaje się do wiadomości mieszkańcom budynków przy ul. Pokoju, Jasnej, Jodłowej, Poznańskiej od nr 43 oraz ulic przyległych, że w dniu 17 stycznia 2012 r. (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa i zakłócenia w dostawie wody z powodu remontu sieci wodociągowej.
Uprasza się zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd LWiK  Sp. z o.o.
 
Produkcja i uzdatnianie wody w Stacji Uzdatniania Wody w Glince Górnej prowadzona była w sposób prawidłowy. Ma to swoje odzwierciedlenie w raportach godzinowych i tygodniowych pracy pomp oraz filtrów. Raporty rozbioru godzinowego wody łącznie z odczytem poziomu wody w zbiorniku przy ul. Złotej są prowadzone w celu dokładnej analizy pracy ujęcia wody oraz uniknięcia możliwości niekontrolowanego przełączenia pomp, co może spowodować przemieszczanie się osadów do rurociągu tłocznego podającego wodę do miasta.

Co zatem spowodowało, że dostarczana do odbiorców woda w w/w dniach była w wielu punktach Lubska mętna czy wręcz brudna?

Więcej…

 
 
Zapraszamy do galerii zdjęć Oczyszczalni Ścieków w Tucholi Żarskiej