.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

dnia 25.01.2019r.

w związku z awarią wodociągową wystąpią zakłócenia w dostawie wody dla ulic: Przemysłowa, Sybiraków oraz przyległe.

Pracownicy LWiK Sp. z o.o. natychmiast przystąpili do jej usunięcia.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.

 

.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

dnia 1.01.2019r.

w związku z awarią wodociągową wystąpią zakłócenia w dostawie wody dla miasta Lubsko.

Pracownicy LWiK Sp. z o.o. natychmiast przystąpili do jej usunięcia.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.

 
 

.

AWARIA

 

 

Informujemy, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej na terenie Osiedla Łużyckiego w Lubsku.

W związku z tym mogą nastąpić przerwy i zakłócenia w dostawach wody na tej ulicy i okolicznych.

Pracownicy LWiK natychmiast przystąpili do usunięcia awarii.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.