!!! DRODZY MIESZKAŃCY !!!

 

Informujemy, że rozpoczynamy cykl spotkań z mieszkańcami objętymi budową

kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pod nazwą

„ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

NA TERENIE MIASTA I GMINY LUBSKO”

które dotyczyć będą wykonania podłączeń budynków do zbiorczego

systemu kanalizacyjnego.


 

 

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

- 29.06.2015 r., W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIAŁKOWIE O GODZINIE 18:00,

- 01.07.2015 r., W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZIECHOWIE O GODZINIE 18:00,

- 02.07.2015 r., W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUTOLU O GODZINIE 18:00,

- 06.07.2015 r., W LUBSKIM DOMU KULTURY W LUBSKU O GODZINIE 17:00,

- 07.07.2015 r., W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GÓRZYNIE O GODZINIE 18:00,

- 09.07.2015 r., W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STAREJ WODZIE O GODZINIE 19:00.SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Budowa podłączeń do systemu kanalizacji

sanitarnej w Gminie Lubsko – etap II

 

LWiK Sp. z o.o. rozpoczęła realizację drugiego etapu podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej.

Do dnia 20.05.2015 zapraszamy zainteresowane podmioty do składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informację znajdą państwo w zakładce przetargi.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

 

Budowa podłączeń do systemu kanalizacji

sanitarnej w Gminie Lubsko – etap I

 

LWiK Sp. z o.o. rozpoczęła  realizację ważnego zadania – budowę podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanej w gminie Lubsko w ostatnich latach w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”

Całość zadania obejmuje wybudowanie 314 podłączeń kanalizacyjnych, z tego w bieżącym roku wykonanych zostanie 141 podłączeń w Białkowie i Lubsku – etap I.

Pozostała część zadania zostanie zrealizowana wiosną i latem 2015 r.

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze zamówienia publicznego. Jest nim firma: Wroncar – Trans z Jasienia

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu 22 maja 2013 r. Zarząd Spółki podpisał w NFOŚiGW w Warszawie umowę  dotacji i pożyczki na realizację tego zadania.

 

 

 

Inwestycja wodociągowa


Rozpoczęła się realizacja inwestycji wodociągowej pn.”Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa studni ze stacją podnoszenia ciśnienia” w rejonie ul. Złota – Dłużek.

Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie wody pitnej od wieży ciśnień położonej na ul. Złotej do wsi Dłużek oraz podniesienie jej ciśnienia.

W wyniku tego mieszkańcy 4 wsi sołeckich gminy Lubsko: Dłużka, Chełmu Żarskiego, Mierkowa, Ziębikowa otrzymają wodę dobrej jakości, produkowaną w SUW Górna Glinka w zamian za wodę produkowaną w wiejskiej stacji uzdatniania wody w Dłużku, która nie jest w stanie zapewnić ani właściwych parametrów jakościowych ani ciśnienia., ze względu na zużycie instalacji jak i szkody powodowane przez bobry na obszarze ujęcia wodnego.

Inwestorem jest LWiK Sp. z o.o., wykonawcą – firma Nawadnianie Pól i Ogrodów Jerzy Turzyński z Lubska, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

Po zakończeniu realizacji inwestycji wiejska SUW w Dłużku wraz z ujęciem wody zostaną zlikwidowane.

Zarząd spółki złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w PROW celem wsparcia w/w projektu – dot. poprawy infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem w wodę poprzez budowę wodociągu rozdzielczego do miejscowości Dłużek.