OGŁOSZENIE

Zmiana godzin pracy w okresie świątecznym
27.12.2017r.(środa) - nieczynne.
W zamian za dzień 11 listopada 2017r. przypadający w sobotę.
(podst. prawna - art. 130 § 2. Kp)

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 

.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

dnia 13.12. 2017r.

W związku z awarią wodociągową na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Żarską wystąpią zakłócenia oraz przerwa w dostawie wody. Awaria dotyczy ulic Wrocławskiej, Żarskiej oraz przyległych.

Prace naprawcze trwają. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. informuje, że w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. obowiązują dotychczasowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

Taryfę ustalono na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139) zatwierdzone Uchwałą  Nr XLI/2013/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  gminy Jasień .

TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę

 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

Grupa 1

gospodarstwa  domowe

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

4,12

4,45

2

Grupa 2

inni odbiorcy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

4,18

4,51

3

Grupa 3

przemysł spożywczy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

4,15

4,48

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

wszyscy odbiorcy usług

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków    ( zł/m3)

10,66

11,51