Inwestycja wodociągowa


Rozpoczęła się realizacja inwestycji wodociągowej pn.”Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa studni ze stacją podnoszenia ciśnienia” w rejonie ul. Złota – Dłużek.

Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie wody pitnej od wieży ciśnień położonej na ul. Złotej do wsi Dłużek oraz podniesienie jej ciśnienia.

W wyniku tego mieszkańcy 4 wsi sołeckich gminy Lubsko: Dłużka, Chełmu Żarskiego, Mierkowa, Ziębikowa otrzymają wodę dobrej jakości, produkowaną w SUW Górna Glinka w zamian za wodę produkowaną w wiejskiej stacji uzdatniania wody w Dłużku, która nie jest w stanie zapewnić ani właściwych parametrów jakościowych ani ciśnienia., ze względu na zużycie instalacji jak i szkody powodowane przez bobry na obszarze ujęcia wodnego.

Inwestorem jest LWiK Sp. z o.o., wykonawcą – firma Nawadnianie Pól i Ogrodów Jerzy Turzyński z Lubska, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

Po zakończeniu realizacji inwestycji wiejska SUW w Dłużku wraz z ujęciem wody zostaną zlikwidowane.

Zarząd spółki złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w PROW celem wsparcia w/w projektu – dot. poprawy infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem w wodę poprzez budowę wodociągu rozdzielczego do miejscowości Dłużek.

 

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA

 

Uproszczona procedura postępowania w celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach zadania MAO na terenie miasta i gminy Lubsko oraz Budziechowa.


Szczegóły procedury

 

Dnia 12.05.2014 r. uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Górzynie wraz z opiekunami p. E. Czerw i p. K. Muzyka odbyli wycieczkę rowerową do Miejskiej Oczyszczalni w Lubsku. O godzinie 10.00 wyjechaliśmy spod szkoły. Trasa wycieczki okazała się przyjemna i niewyczerpująca, więc po godzinie byliśmy już na miejscu. Przywitano nas bardzo miło i oprowadzono po całym terenie oczyszczalni.
W czasie prezentacji zakładu poznaliśmy trzy etapy oczyszczania ścieków: mechaniczny, biologiczny oraz odwadniania i higienizacji osadów.
Na zakończenie wycieczki zaproszono nas na ognisko, przy którym zjedliśmy pyszne kiełbaski.
Pogoda nie do końca sprzyjała, jednak wycieczkę uważamy za bardzo interesującą i już czekamy na następną.
Dziękujemy wszystkim pracownikom Oczyszczalni za miłe przyjęcie, a w szczególności przewodnikowi p. Stanisławowi Sachar i prezesowi p. Piotrowi Palcat.

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Górzynie
 
 
 
Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do zwiedzania budynków nowo zmodernizowanej oczyszczalni ścieków: m.in. nowej linii technologicznej higienizacji osadów pościekowych metodą ORTWED, omówienie technologii i sposobu zagospodarowania osadów po higienizacji.
Nie ma potrzeby rezerwacji. Wstęp wolny. Nie ma utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami.
termin: środa, 7 maja 2014 r., godz. 800 - 1500;
adres: Lubsko, ul. Paderewskiego 20.
źródło: www.10latwue.pl