AWARIA


W związku z awarią wodociągu w m. Białków powstałą podczas wykopów wykonywanych koparką przez Firmę modernizującą drogę w dniu   21.04.2017 (tj.  piątek ) w godzinach 11.00-16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Brak wody dotyczy mieszkańców Białkowa, Tucholi Żarskiej, Starej Wody, Mokrej, Chocimka,  Lutola, Małowic.

 


Informujemy, że w związku z wczorajszą awarią wodociągu w Białkowie w sobotę tj. 22.04.br. zostanie przeprowadzone płukanie i chlorowanie sieci wodociągowej w miejscowościach Białków, Lutol, Małowice, Chocimek, Stara Woda, Tuchola Żarska, Mokra.

Chlorowanie wody będzie zakończone do 28.04.br. Dostarczana woda może mieć zmienione walory smakowe i zapachowe.

 


 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 
 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku

informuje o zmianie godzin pracy dnia 14.04.2017r.

Spółka LWiK będzie czynna od 7:00 do 12:00.

 


Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych związanych z wymianą sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej mogą występować lokalne wahania ciśnienia wody w sieci w ul. Walki Młodych, Robotnicza, Łabędzia, Słowackiego, Kielecka, Witosa, Żurawia oraz w ulicach przyległych. Problem ten występuje szczególnie w najwyższych punktach terenowych. Ciśnienie wody w sieci jest przez ZWiK monitorowane. Za zaistniałe utrudnienia, które mogą potrwać do 7 kwietnia br. przepraszamy. Sprawę ciśnienia wody wypływającej z punktów czerpalnych w mieszkaniu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) § 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.