GRUNTEX LWiK

 

mkm

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubsku oferują sprzedaż organiczno – mineralnego środka nawozowego o nazwie GRUNTEX LWiK. Oferta skierowana jest dla osób chcących poprawić jakość swoich upraw polowych przy jednocześnie niewielkich nakładach finansowych.

GRUNTEX LWiK jako produkt sterylny i zasobny w składniki pokarmowe gwarantuje zmniejszenie deficytu substancji organicznej w ziemi uprawnej oraz zwiększa aktywność mikroorganizmów glebowych. Jego stosowanie poprawia strukturę gruntu i zwiększa jego pojemność wodną.

Dzięki specyficznej strukturze zgranulowanego produktu – do rozprowadzania go na polach można używać typowych, dostępnych na rynku roztrząsaczy (rozsiewaczy) obornika i nawozów sztucznych.

Produkt posiada pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a jego jakość jest potwierdzona szeregiem badań i opinii wydanych przez certyfikowane jednostki badawcze w Polsce.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy: Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 20 , 68-300 Lubsko lub pod numerem telefonów: 68 372 19 82 ; 606 467 540 ; 723 882 889.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zarząd LWiK Sp. z o.o.

 

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubsku, że

w dniu 30.08. 2017r.

W związku z awarią wodociągu przy ulicy Przemysłowej w Lubsku powstałą podczas wykonywania przewiertu sterowanego sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody. Brak wody dotyczy mieszkańców ulicy Przemysłowej oraz Sybiraków. Zakłócenia w dostawie wody mogą wystąpić na ulicy Walki Młodych oraz przyległych.

Prace naprawcze trwają.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

 

AWARIA

W dniu 13 sierpnia 2017 r. wystąpiła awaria wodociągowa w Lubsku na ulicy Gdańskiej (w pobliżu budynku Gdańska 2).

W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Gdańskiej i przyległych.

Prace naprawcze trwają.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

.

OGŁOSZENIE

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LUBSKO

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku, w ratuszu odbyło się podpisanie umowy na przebudowę ulic Przemysłowej i Sybiraków między Burmistrzem Lubska Lechem Jurkowskim a przedstawicielami firmy Tandem Sp. z o.o.: Henrykiem Jungiem i Piotrem Ciechanowiczem. W spotkaniu uczestniczyła również Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk, Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Iwona Poszwa oraz Prezes Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Roman Żaczyk.

Prace obejmować będą położenie wierzchniej warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki SMA kładzionej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego, wzmocnionej geosiatką zapobiegającą przenoszeniu spękań na nowe warstwy nawierzchni. Chodniki, zjazdy i parkingi zyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz nowe krawężniki. W celu poprawy odwodnienia jezdni zaprojektowano wpusty przykrawężnikowe. Wykonawca również dokona nasadzenia młodych drzew liściastych.

Zarząd Lubskich Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję aby w trakcie przebudowy nawierzchni ulic Przemysłowej i Sybiraków dokonać wymiany infrastruktury wodociągowej w postaci sieci, przyłączy, węzłów zasuwowych i hydrantowych. Podobne działania podjęto rok wcześniej z Powiatem Żarskim w ramach przebudowy ulic Emilii Plater i Bohaterów. Wspólne działania Lubskich Wodociągów i wykonawcy przebudowy drogi firmy Tandem mają na celu uniknięcie sytuacji, w której po kapitalnym remoncie drogi i uroczystym przecięciu wstęgi w krótkim czasie występują awarie i konieczność dewastacji nowych nawierzchni dróg i chodników. Remont nawierzchni dróg musimy rozpocząć od remontu tego co się pod tą nawierzchnią znajduje. Wymienione zostanie około trzech kilometrów sieci i przyłączy.

Niestety nie ma róży bez kolców. Zakres prac instalacyjnych został ujęty w harmonogramie robót od miesiąca sierpnia 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Tak długi zaplanowany okres pozwoli nam na przeprowadzenie prac instalacyjnych w sposób jak najmniej kolizyjny dla ruchu drogowego i dostawy wody dla mieszkańców ulic Przemysłowej i Sybiraków. W miesiącu sierpniu rozpoczniemy pracę na odcinku ulicy Przemysłowej od numeru 1 do numeru 28. Każdorazowe zamknięcia dopływu wody dla odbiorców będą dodatkowo zgłaszane przez pracowników LWiK bezpośrednio mieszkańcom na kilka dni przed planowanym zamknięciem. Przerwy w dostawie wody mogą trwać maksymalnie kilka godzin i będą ograniczone do minimum. W trakcie wykonywania prac pracownicy LWiK dołożą wszelkiej staranności aby niedogodności w dostawie wody dla mieszkańców i pozostałych naszych odbiorców były jak najmniej odczuwalne.

Prace związane z wymianą sieci i węzłów zasuwowych będą się również wiązały z krótkotrwałą przerwą w dostawie wody dla odbiorców z ulic przyległych do ul. Przemysłowej i Sybiraków. Informacje o planowanych zamknięciach będą każdorazowo dostarczone, na kilka dni wcześniej, osobnymi powiadomieniami, przez pracowników LWiK.

Przepraszając za utrudnienia, liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

Z poważaniem

Zarząd LWiK